TARİHÇE

Beypazarı’nın çok eski bir tarihe sahip olduğu tarihi belge ve kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalara göre Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizanslıların gelip geçtiği ve hüküm sürdükleri görülmektedir. Mağaralar, antik buluntular, kaleler ve höyükler de yerleşimin eskiliğini ispat etmektedir.

İlk ismi: “Kaya Doruğu Ülkesi” anlamına gelen “Lagania”dır. M.S. 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Anastasios’un; o zamanlar piskoposluk merkezi olan Lagania’yı ziyaretine atfen şehrin adı “Anastasiopolis” (Anastasio Kenti) olarak anılmıştır.

 ROMA MEZARLARI (TÜMÜLÜS) Acısı Köyü Gelinkayası mevkiinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne ait mezar kalıntıları bulunmuştur. 

 

 

 

Galat Kalesi ve Milli Mücadele Garnizonu Yalnızçam Köyü alt kısmında Sakarya nehrine bakan çok dik bir tepeye kurulu olan kalenin Galatlar dönemine ait olduğu belirtilmektedir. Milli mücadele yıllarındadüşmana karşı ciddi bir savunma mevkii olan bu kalede halen o yıllara ait iki adet top bulunuyor. Kale içine yapılan “Direniş Anıtı” ise o yılları yeni nesle hatırlatıyor.